Bulletin 2018

Předběžný časový harmonogram 

26. 9.    Dobrodružné jízdy pro děti Mateřských škol a žáky I. stupně Základních škol

08.30 – 09:00h          Prezentace vedoucích posádek (učitelů).

09.00 – 09:30h          Společné slavnostní zahájení u pódia s dětským představením.

09.30 – 11.30h          Dobrodružné jízdy na dračích lodích s plněním úkolů na vodě.

12.00 – 13:00h          Vyhlášení všech zúčastněných družstev.    

 

27. 9.    Závody II. stupně základních škol a Středoškolský putovní pohár

08.30 – 08:50h            Prezentace vedoucích posádek a učitelů

08.50 – 09:20h            Společné slavnostní zahájení a přestavení všech přihlášených týmů u pódia

09.20 – 13:00h            Závody na dračích lodích

13.00 – 13:30h            Vyhlášení výsledků

 

Přihláškový formulář

Přihlásit svůj tým mužeš zde.