Nabídka propagace pro partnery:

 
  1. VIP stan s občerstvením a servisem pro 3 zástupce partnera.
  2. Umístění propagačního stánku a propagačních předmětů hlavního partnera dle dohody v místě a v průběhu celého festivalu.
  3. Logo společnosti zveřejněné na velkoplošném banneru 12,5 x 7m, umístěném na budově Městských lázní ve Znojmě (srpen – září 2019).
  4. Logo společnosti na oficiálních festivalových plakátech A1 a A2. Umístění na oficiálních výlepových plochách ve Znojmě (září 2019).
  5. Logo společnosti zveřejněné ve všech hlavních znojemských tiskovinách (Znojemský týden, Znojemsko, Znojemský deník Rovnost).
  6. Logo společnosti zveřejněné na několika banerech umístněných u hlavního pódia akce a v prostoru cíle v místě konání akce.
  7. Vlastní baner partnera společnosti umístěný na Sedlešovickém mostě v atraktivním prostoru cíle závodů.
  8. Logo společnosti zveřejněné na oficiálních internetových stránkách akce www.dracifestznojmo.cz
  9. Zveřejnění dodaného propagačního textu o společnosti moderátorem akce opakovaně v průběhu festivalu.  
  10. Startovné zdarma pro přihlášený tým partnera akce.