20230930_FDLZNOJMO_ČASOVÝ ROZPIS a POSTUPOVÝ KLÍČ_.pdf

 

Pravidla 2023

Závod neoficiálního Mistrovství Světa amatérských posádek na 100m 

O udělení titulu neoficiálních Mistrů světa amatérských posádek /nMSam/ rozhodne samostatná finálová jízda tří posádek. Do závodu "nMSam" budou zařazeny všechny posádky, které svými dresy ztvární svoji vybranou zemi natolik, že je bude při závodní jízdě na vodě možné s danou "zemí/národem" identifikovat. O zařazení rozhodne pořadatel a takové posádky označí vlajkou příslušné země, která bude umístěna na přídi dračí lodě. Do finálové jízdy "nMSam" se nominují tři nejlepší takové to posádky na základě dosaženého času ve finálové jízdě na trati 100m. Platí pro kategorie MIX a ŽENY. 

 
Race of the unofficial World Championship of amateur crews at 100m 
 
The awarding of the title of unofficial World Champions of amateur crews /nMSam/ will be decided by a separate final race of three crews. All crews will be included in the "nMSam" race, which will represent their chosen country with their jerseys so much that it will be possible to identify them with the given "country/nation" during the race on the water. The organizer will decide on the inclusion and such crews will be marked with the flag of the respective country, which will be placed on the bow of the dragon ship. The three best such crews are nominated for the final race "nMSam" based on the time achieved in the final race on the 100m track. Applies to MIX and WOMEN categories.

 

100m

Hlavní závod Festivalu dračích lodí se jede na trati 100m. Maximální počet pádlujících je 16 osob z čehož musí být minimálně 3 pádlující ženy.

 

Podvečerní Gladiátorské sprinty 

Pro podvečerní Gladiátorský závod neexistují žádná pravidla a omezení ve složení posádky. Pojede se na velkých dračích lodích  a maximální obsazenost v lodi je 10 pádlujících dragonů + 1 "rytíř"ukončující závod. Tento "jedenáctý člen" posádky jede v rytířské zboji a pomocí kopí ukončuje závod úderem do terče přičemž kopí do terče může být i hozeno.  "Rytíř" v lodi stojí na přídi a nepádluje. Nejede bubeník/ce. V případě, že v závodě cíl/terč netrefí ani jedna z posádek bude vyhodnocena jako vítezná posádka v dané jízdě ta posádka, kde se pádlující dříve dotknou terče pádlem a pokud ani toto nenastane tak ta posádka, která první projede cílovou rovinou. Postupuje se KO systémem. Reprezentují se města. 

Vítězná posádka získá Prize money 

 
Early evening Gladiator sprints
 
There are no rules and no crew restrictions for the early evening Gladiator race. You will ride on large dragon ships and the maximum occupancy in the ship is 10 paddling dragons + 1 "knight" finishing the race. This "eleventh member" of the crew rides in knightly armor and uses a spear to end the race by hitting the target, and the spear can also be thrown at the target. The "knight" in the ship stands at the bow and does not row. The drummer is not going. In the event that neither crew hits the target/target in the race, the crew whose paddlers first touch the target with a paddle will be evaluated as the winning crew in the given race, and if this does not happen, then the crew that crosses the finish line first. The KO system is followed. Cities are represented.
 
The winning crew will receive Prize money 
 

...

 

II. SVĚTOVÉ HRY DRAČÍCH LODÍ 2024

Posádky, které se od konání "I. SVĚTOVÝCH HER DRAČÍCH LODÍ 20/21" v roce 2021 zúčastní alespon 1 ročníku Festivalu dračích lodí ve Znojmě, budou nasazeni přímo do hlavního závodu. Posádky, které nebudou mít žádnou účast od roku 2021 budou v rámci II.SVĚTOVÝCH HER DRAČÍCH LODÍ zařazeni nejprve do kvalifikační skupiny pro postup do hlavního závodu. 

Posádky, které se od konání "I. SVĚTOVÝCH HER DRAČÍCH LODÍ 20/21" v roce 2021 zúčastní 2 ročníků Festivalu dračích lodí ve Znojmě budou nasazeni přímo do hlavního závodu a budou mít snížené startovné. 

Každé posádce, která se v historii Festivalu dračích lodí ve Znojmě do roku 2021 včetně zúčastnila jednoho či více ročníků je započítána již jedna účast.